Search results

  1. N

    Các hình dạng của kim cương viên - Nên chọn kim cương tròn hay Fancy Shape?

    Các hình dạng của kim cương viên - Nên chọn kim cương tròn hay Fancy Shape? Hình dạng của một viên kim cương là đặc trưng dễ nhận biết và phân biệt nhất của nó. Để tối đa hóa độ sáng và tạo nét đặc trưng cho kim cương viên, nó được cắt theo nhiều hình dạng khác nhau. Mỗi hình dạng có thể đại...
Top